Artist Placholder

Er Wordt Op Je Gewacht

Capo: none
Fm
C#
C7
Bbm
Eb
F#
B
Gm7b5
Dm7b5
Bb
scroll Autoscroll 0 1 2
IntroFm.....Verse 1Er staan bFmloemen op de tafel
Ik ben meer dan ooit beC#reid
Ik luC7ister naar de zee
En de wFmind in het gordijn
Bij het grote open raam
In de stC#ilte van geruis
Dat flC7uisterzacht je naam zegt
Je komt na lange tijd weer Fmthuis
Ik vBbmerwacht geen wereldwonder
Ik vEberwacht alleen maar jou
Maar met een lFmevensgroot verlangen
Ik hoop maC#ar dat je me vertroF#uwt
Het is het einde van de C#dag
Er wordt op je gewaC7cht
Er wordt op je gewaFmcht
Verse 2Straks dan staFm je in de kamer
Alles voBbmuwt zich om je heen
Ik wil alC7les van je weten
Maar je stFmaat daar zo alleen
Mijn ogen eerst wijd open
Dan weer hBbmoud ik ze stijf dicht
Mijn hC7anden leg ik zachtjes
Op je praFmchtige gezicht
Op je glBbmoeiend hete hoofd
Stil maar liEbefje, heb vertrouwen
Stil maar liFmefje, heb geloof
Ik zal alC#tijd van je houden
In je dF#romen zeg ik zacht:
Er wordt op je gewaC7cht
Er wordt op je gewaFmchtInstrumentalF#....B...F#....F7...
Verse 3Ik sFmtel geen duizend vragen
Of je verBbmtelt wacht ik wel af
Je omhelC7zen durf ik vast nog niet
Maar ik Fmwaag een kleine stap
Ik beweeg al wel jouw kant op
Heel voorzBbmichtig, schrik maar niet
Wat ik zegC7gen wil: ik ben het maar
Je bent veFmilig, kom maar hier
En ik weBbmet dat je eraan komt
Na je lGm7b5ange lange reis
En ik vFmoel dat je dichtbij bent
In mijn hDm7b5art smelt zacht het ijs
En aan hBbet einde van de dag
C7 Wordt er nog steeds op je gewFmacht
Er wordt nog stBbmeeds
Er wordt alC7tijd
Op jou geFmwacht


more BLØF songs:


Leave a Comment