TIX – Gjør Med Meg Chords


 • Artist: TIX
 • Song: Gjør Med Meg
 • Album: Enten Går Det Bra, Ellers Går Det Over
 • Release Date: 2022-03-28
 • Genre: norwegian pop, russelater
 • Key:
 • Tempo:
 • Time Signature: /4
 • Mode: Unknow
 • Recommended Tuning: EADGBe (Guitar)
 • Recommended Tuning: GCEA (Ukulele)

When did TIX release Gjør Med Meg?

Gjør Med Meg was released on 2022-03-28

Capo: 1st fret

C
D
Em
G
Strumming Pattern: D = Down, U = Up, - = pause
Strumming Pattern #1 - D D U D U D
Strumming Pattern #2 - D D D D D D D
Strumming Pattern #3 - D U D D - D U
0
14px
Reset

Verse 1SCverger, svDerger, Emoh
Blir aldri som fGør, etter jeg møtte dDeg
SCverger, svDerger, Emoh
Hva er du gDjør med meg? (Hva er det du gjør?)Pre-ChorusFor du vet at tCingen er, tingen er, tingeDn er jeEmg blir kald, oh
Hver gang du rCinger meg, ringer megD, ringer meg, Emrakner alt
Hvis dGette er loCve..D....Em..
Er det første gang for mDeg, første gang for meg

ChorusJeg kan'ke si deg hva du gCjør med meg, gDjør med meg, gEmjør med meg
Det spGinner rundt i hodet mitt, jeg kDlarer ikke si deg
Hva du gCjør med meg, gjDør med meg, gEmjør med meg
For iGngenting gir mening når jeg klDarer ikke å si deg hva du gjørVerse 2PCsycho, psDycho, Emoh
Jeg e'kke meg sCelv, nå er jeg Dute hverEm kveld, yeah
PsCycho, psDycho, Emoh
Jeg trenger litt hDjelp
Pre-ChorusFor du vet at tCingen er, tingen er,D tingen er jEmeg blir kald, oh
Hver gang du rCinger meg, ringer megD, ringer meg, rEmakner alt
Hvis dGette er loCve..D....Em..
Er det første gang for mDeg, første gang for megChorusJeg kan'ke si deg hva du gCjør med meg, gDjør med meg, gEmjør med meg
Det spGinner rundt i hodet mitt, jeg kDlarer ikke si deg
Hva du gCjør med meg, gDjør med meg, gEmjør med meg
For iGngenting gir mening når jeg klDarer ikke å si deg hva du gCjør Dmed Emmeg
Jeg kan'ke si deg hva du gGjør med mDeg
Jeg kan'ke si deg hva du gCjør med meg, gDjør med meg, gEmjør med meg
For iGngenting gir mening når jeg klDarer ikke å si deg hva du gCjørBridgeDGjør hva du vEmil
Bare slipp meg inn.G.
Jeg er evig dDin
Jeg er evig dinC
GDjør hva du Emvil
Bare slipp meg inn.D.
Jeg er evig din (Jeg er evig din)ChorusJeg kan'ke si deg hva du gCjør med megD, gjør med meg,Em gjør med meg
Det spGinner rundt i hodet mitt, jeg kDlarer ikke si deg
Hva du gCjør med meg, gDjør med megEm, gjør med meg
For iGngenting gir mening når jeg klDarer ikke å si deg hva du gCjør mDed Emmeg
Jeg kan'ke si deg hva du gGjør med mDeg
Jeg kan'ke si deg hva du gCjør med meg, gDjør med meg, Emgjør med meg
For Gingenting gir mening når jeg klDarer ikke å si deg hva du gjør


more TIX songs:


Leave a Comment