Sarah Geronimo – Tayo Chords


 • Artist: Sarah Geronimo
 • Song: Tayo
 • Album: Expressions
 • Release Date: 2013-07-22
 • Genre: opm
 • Key:
 • Tempo:
 • Time Signature: /4
 • Mode: Unknow
 • Recommended Tuning: EADGBe (Guitar)
 • Recommended Tuning: GCEA (Ukulele)

When did Sarah Geronimo release Tayo?

Tayo was released on 2013-07-22

Capo: none

Em
Am
G
D
C
Strumming Pattern: D = Down, U = Up, - = pause
Strumming Pattern #1 - D D U D U D
Strumming Pattern #2 - D D D D D D D
Strumming Pattern #3 - D U D D - D U
0
14px
Reset

Verse IEm NasuAmbukan mo na Gbang iDpagpalit
Em NakaliAmmutan o kaGya naDsantabi
Em NasaAmbihan ng mGismo Dka
NgEmunit ‘di paAmra sa kanyGa....D.
Em NasuAmbukan mo na Gbang maDpagsabay
Em NabiAmtawan ang kanGyang mgDa kamay
Em Tanda mo Amnang iniwGanan ka niDya
KEmay sakit naAmman ‘di bGa....D.Pre-chorusC UlGit-uDlit na Emdahilan
C NariGyan pa Dri’t naEmsasaktan
C DingGgin ang aDwiting nagsaEmsabing bumCangonG
Awit na para sa

ChorusMgCa puGsong nadaDpa (tEmayo)
C MatuGtong tumingaDla (tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado.G.
DWag magpapaEmtalo
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado
AmWag magpapatalo tayoVerse IIEm PaluAmsot, dahiGlan, yoDon pala’y
Em PinagpaAmlit ka lang paGla sa mDay sablay
Em MasaAmbihan ng ‘dGi pa hanDda
PEmara sa pag-Amibig moG....D.
Em NasaAmbihan ka na Gba ng “aDyoko na”
Em O kaAmya “mas masaGya ako sDa kanya”
Em Baka naAmman nagsasGawa na siDya
KEmay sakit naAmman ‘di bGa....D.
Pre-chorusC UlGit-uDlit na Emdahilan
C NariGyan pa Dri’t naEmsasaktan
C DingGgin ang aDwiting nagsaEmsabing bumCangonG
Awit na para saChorusMgCa puGsong nadaDpa (tEmayo)
C MatuGtong tumingaDla (tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado.G.
DWag magpapaEmtalo
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado
AmWag magpapatalo tayoBridgeC Tayo,G.....D.....Em..
C DingGgin ang aDwiting nagsaEmsabing bumCangonG
Awit na para sa
MgCa puGsong nadaDpa (tEmayo)
C MatuGtong tumingaDla (tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado.G.
DWag magpapaEmtalo
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
TaCyo...G.....D...(tEmayo)
C Sa Gtin na umDibig at Emlaging deChado
DWag magpapatalo taGyo


more Sarah Geronimo songs: