Capo: 4th Fret
Em
F#m
G
Bm
scroll Autoscroll 0 1 2
IntroG....Em...Oh-oh,F#m oh
Oh, Goh..Em..
F#mAh, ahBmhh ha-ha-ha-ha
Verse 1G..SinusulEmit bawat saglit
F#m...Mga nakaw nating sandali, oh
G..NananabEmik nang palihF#mim
Kasalanan ba ang humiling na
G..Malaya kang makapiling?
Em..Sa paghimbing at paggising
F#m...'Di na kailangang sabihin
Paalam, nagpaalam bGa?
Ikaw ang tanging tahEmanan
Na uuwian ko bawaF#mt araw-araw
At habang buhay Bmna
Paano ba?
Pre-Chorus
G..'Di nila alam
'Di pEminapaalam (Oh)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Oh)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Oh)
F#m...'Di lang tayo ang tanging may alam (Oh)
ChorusPa'no ipagsisigGawan (Oh-oh, oh-oh)
Na ikEmaw lang ang gusto at kailF#mangan (Oh-oh, oh-oh)
Ikaw lang
Pa'no ko isisigGaw sa lahat na
IkEma'y akin kung mundo ang kalF#maban?
Pa'no ba ipaglalBmaban?
Laban 'to kung
Post-Chorus
'DGi nila alam
'Di pEminapaalam (Oh)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Oh)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Oh)
F#m...'Di lang tayo ang tBmanging may alam (Oh)
Verse 2G..Nag-aabaEmng na dumatF#ming
Ang araw na hinihiling ko
G..Malaya nilEmang maririF#mnig
Ang sinisigaw ng dibdib ko
G..Ikaw aking napEmili
Sa 'yo lang mananatili
F#m...'Di na kailangang ilihim
Na sa akin ka, sa 'kin lGang
Gusto ko nang ipangEmalandakan
Nang walang pag-aalinlF#mangan
Ikaw na ikaw lang
Pero pBma'no ba?
Post-Chorus'DGi nila alam
'Di pEminapaalam ('Di nila alam)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Sa liwanag ng bahay)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Gusto kang mahalin)
F#m...'Di lang tayo ang tBmanging may alam (Oh)
ChorusPa'no ipagsisigGawan (Oh-oh, oh-oh)
Na ikEmaw lang ang gusto at kailF#mangan (Oh-oh, oh-oh)
Ikaw lang
Pa'no ko isisigGaw sa lahat na
IkEma'y akin kung mundo ang kalF#maban?
Pa'no ba ipaglalBmaban?
Laban 'to kung
Post-Chorus'DGi nila alam
'Di pEminapaalam (Oh)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Oh)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Oh)
F#m...'Di lang tayo ang tBmanging may alam (Oh)
BridgeG..Alam kong sawa ka nang
ItEmago ang tayo sa kanila
F#m...Ako rin naman, hindi mo alam
Ako'y matagal nang handa
G..Na ipaglaban ka kahit kanEmino
Handa ka samahan
Kahit ilang kF#milometro man
Ang ating lalakbayin
'Gang sa makarating 'di ka bibiguGin
Dahil sa totoo lEmang
Wala naman sa 'kin ibang
MahalaF#mga, ikaw lang
Kahit ano pang
Sabihin nila 'la kong pakialam
G..Kung 'di madali ang pinEmiling tahakin
Pero tibayan lang natin ang kF#mapit
May mabigat mang nakasabit
'Wag kang mangangawit
'Yung tBmayo ang mahalaga
Post-Chorus'DGi nila alam
'Di pEminapaalam ('Di nila alam)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Sa liwanag ng bahay)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Gusto kang mahalin)
F#m...'Di lang tayo ang tBmanging may alam (Oh)
ChorusPa'no ipagsisigGawan (Oh-oh, oh-oh)
Na ikEmaw lang ang gusto at kailF#mangan (Oh-oh, oh-oh)
Ikaw lang
Pa'no ko isisigGaw sa lahat na
IkEma'y akin kung mundo ang kalF#maban?
Pa'no ba ipaglalBmaban?
Laban 'to kung
Post-Chorus'DGi nila alam
'Di pEminapaalam (Oh)
F#m...'Di na kaya pang
Magtagu-taguan (Oh)
G..'Di ba pwede na
MEmagmahalan na (Oh)
F#m...'Di lang tayo ang tBmanging may alam (Oh)
OutroG....Em.....F#m...
G....Em.....F#m......Bm..
G....Em.....F#m...
G....Em.....F#m......Bm..

Smart Scroll: On
Playmore John Roa songs:


Leave a Comment