Capo: none
E
Asus2
Bsus4
G
scroll Autoscroll 0 1 2
IntroE.....A.
E.....A.Verse 1AlEam mo bang aking pagmamahal
Ay dinaaAsus2alis
AkEo sana ay yong pagbigyan
SaakAsus2ing hiling
Kung mBsus4aaari
ChorusPEwede bang kunwari
Ikay may pagibig
SaaAsus2kin
PwEede bang sabihin
Ko na ikaway
aAsus2kinVerse 2Ka-iEbigan o kaibigan man
Akoy maghAsus2ihintay
PagmEamahal saaking sarili
Ay aking ibAsus2ibigay
Pero kung mBsus4aaari
ChorusPwEede bang kunwari
Ikay may pagibig
SaAsus2akin
PwEede bang sabihin
Ko na ikaway
AAsus2kin.....G.ChorusPEwede bang kunwari
Ikay may pagibig
SAsus2aakin
PwEede bang sabihin
Ko na ikaway
akAsus2in


more Juan Karlos Labajo songs:


Leave a Comment