Ben&Ben – Mag-ingat Chords


 • Artist: 41
 • Song: Bent
 • Album: Bent
 • Release Date: 2023-08-04
 • Genre: new york drill
 • Key: D Major
 • Tempo: 124
 • Time Signature: 4/4
 • Mode: Major Scale
 • Recommended Tuning: EADGBe (Guitar)
 • Recommended Tuning: GCEA (Ukulele)

When did 41 release Bent?

Bent was released on 2023-08-04

Capo: none

E
B/Eb
B
A
F#m
Am
D
Strumming Pattern: D = Down, U = Up, - = pause
Strumming Pattern #1 - D D U D U D
Strumming Pattern #2 - D D D D D D D
Strumming Pattern #3 - D U D D - D U
0
14px
Reset

Verse 1NoEon nakatanB/Ebggap ako ng iEsang mensaBhe
Nag-aaElok ng rB/Ebaket o negoEsyo..B..
BEuti na lang giB/Ebnoogle ang mEga detalyBe
SEcam pala't maB/Ebrami nang nalEoko.B...Pre-ChorusA..Paano ba malEaman kung aAlin ang totoEo?..B/Eb.....
A..Sa dinami-raEmi ng manF#mloloko.B..
KailAangan Amko...

ChorusMag-ingEat sa pang-aB/Ebabuso..E....B.
IngEat sa pang-B/Ebaapi...E....B.
IngaEt ka sa nB/Ebakatago.E....B.
May bEalak na B/Ebmarumi.E....B.Verse 2AkEo'y may naka-B/Ebchat at paglaEon nahumaliBng (Sino?)
'EDi naman B/Ebpala siya totoong tEao..B..
NakabEasa ng bB/Ebalita, sinurEi kung sa'n galiBng
PEeke naman B/Ebpala 'yung laman niEto...B...
Pre-ChorusA..Paano ba malEaman kung aAlin ang totoEo?..B/Eb.....
A..Sa dinami-raEmi ng manF#mloloko.B..
KailAangan Amko...ChorusMag-ingEat sa pang-aB/Ebabuso..E....B.
IngEat sa pang-B/Ebaapi...E....B.
IngaEt ka sa nB/Ebakatago.E....B.
May bEalak na B/Ebmarumi.E....B.OutroE..Na sa ating kamaDy
Wala nang kakayahaEn
Suriing mabuDti ang nababasEa
Na sa ating kamDay
Puso ang kakayahaEng
Na sigurado na tDayo'y nag-iingEat


more Ben&Ben songs:


Leave a Comment